Karakter boyutu :
Bağkurlunun Prim Borçları ve Hizmetleri Silinecek

Bağkurlunun Prim Borçları ve Hizmetleri Silinecek

Tarih 12 Mayıs 2015, 18:13 Editör reşat tula

Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Muammer Berberoğlu, Torba Yasada yapılan değişiklikle Bağ-Kur’lunun prim borçları ile hizmetlerinin silineceğini açıkladı.

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Yasa) 23 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun’ a göre gelir vergisi mükellefleri, esnaflar, kapsama giren şirket ortakları, muhtarlar ve kendi adına çalışanlar 4/1-(b)’li ( Bağ-Kur ) borçları silinebilecek. Kanun hakkında açıklamalarda bulunan Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Muammer Berberoğlu, torba yasa ile borçlu Bağ-Kurlu’ların borçlarının dondurulması veya ödeme kolaylığı söz konusu olacak Kanun kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların tümünü kapsamaktadır. Kanun’ dan en az 12 ay borcu olanlar yararlanacak. Torba yasa ile getirilen düzenlemeye göre SGK’ya kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, 30 Nisan 2015 itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ( 31 Temmuz 2015 ) ödemeleri gerekiyor. Prim borçlarını ödeyecek durumda olmayanların 6183 sayılı Kanun uyarınca borcunu taksitlendirmeleri mümkün. Kanunda belirtilen sürede prim borçlarını ödeyenler sigortalılık günleri silinmeyecektir. Bağ-Kur’lu prim borçlarını ödemez ise, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacak. Ancak daha sonra sigortalı yada hak sahiplerinin talepte bulunması halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, kanunda belirtilen prime esas kazan tutarı üzerinden talep tarihinde borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borcun tamamının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeleri halinde sigortalılık süreleri değerlendirilir.Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılacaktır. Borçlar dondurulduğu için yüksek faizler ve sürekli artan katlama prim borçları ortadan kalkacak. Üstelik bu borcu silinen dönemler için normalde çıkan Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu da çıkmayacak. Torba Yasa ile getirilen düzenleme ile geçmiş borçlar silinecek ve durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek, yani çalışanlara emeklilik günü kazandırmayacak. Silinen bu sürelere ilişkin SGK alacakları takip edilmeyecek, borçlulara icra yapılmayacaktır. Öte yandan geleceğe dönük 4/1-(b) sigortalılığı sürüyor. Sigortalılıkları durdurulanlardan 4/1-(b) sigortalılığı kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları Mayıs 2015 ay başı itibarıyla yeniden başlatılacak. Başka bir deyişle, Torba Yasa geleceğe dönük oluşacak borçları kapsamıyor, yalnızca eski dönemler için bir temiz sayfa açılmasını içeriyor. Başkan Muammer BERBEROĞLU, Bağ-Kur borçluları kanunda belirtilen tarihte üç ay içerisinde borcunu ödememesi halinde Bağ-Kur’ lunun borcu Nisan 2015’e kadar tamamen silinecek. Yani birşey yapmasanız dahi üç ay sonra SGK sizin borçlarınızı silecektir. Bağ- Kur’ a borçlu olanların kanunda belirtilen süre içerisinde 31.07.2015 tarihine kadar mutlaka durumlarını değerlendirmeleri yararlı olacaktır.

Rize Haberleri

TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR

TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI