Karakter boyutu :
HAYATI; “BESMELE” DUASI İLE MAYALAMAK

HAYATI; “BESMELE” DUASI İLE MAYALAMAK

Tarih 17 Eylül 2015, 15:33 Editör reşat tula

HAYATI; “BESMELE” DUASI İLE MAYALAMAK

HAYATI; “BESMELE” DUASI İLE MAYALAMAK

“Bismillahirrahmanirrahim” yani; “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” cümlesini kısaca “Bismillah” diye ifade ederiz. Bir Müslümanın, faydalı, güzel ve meşru yaptığı her işin başında besmele çekmesi, yani “Bismillah” demesi yüzyıllardır geleneğimizde yer alan çok güzel âdetlerimizden biridir. Bu âdet kaynağını, Peygamber [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] Efendimizden almıştır. Zira Efendimizin Bismillah duası ile hayata başlaması devamlı yaptığı ve asla aksatmadığı bir uygulamadır.

İslâm dini, gündelik hayatımızda, her önemli ve meşru işe besmeleyle başlamayı önemle tavsiye eder. Sevgili Peygamberimiz [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: “Besmele ile başlanmayan her iş bereketsiz ve neticesiz kalmaya mahkûmdur”

Günlük hayatında besmele çekmeyi ihmal etmeyen ve bunu titizlikle öğütleyen Peygamberimiz [Sallallahu Aleyhi ve Sellem], meselâ yemek yemeye başlarken; “bismillah” kelimesinin söylenmesi gerektiğine, başlanırken unutulması durumunda da, “Başında da sonunda da Allah’ın adıyla” ifadesini kullanmanın önemine işaret etmiştir.

İslâm medeniyetinde en çok kullanılan kelimelerden biridir; Bismillah. Atalarımızın asırlardır kullandıkları ve bizim de söylemeye devam ettiğimiz; “Bismillah” kelimesiyle bir Müslüman, yaptığı işe başlarken Allah’ı hatırladığını, işine yardım etmesini istediğini, şeytandan da uzaklaştığını göstermiş olmaktadır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınan ve O’nun adıyla işine koyulan bir mümin için muvaffakiyet uzak değildir. Besmeleyle başlanan iş er-geç hayra dönecektir.

Aslında, söylenen her besmeleyle Allah’ın şanı yüceltilmiş, şeytan ise kahredilmiş olmaktadır. Kendisini rahmetinden kovduğu Yüce Allah’ın müminlere rahmet ve merhametle davranmasına asla tahammül edemeyen şeytanın, Allah’ın adının anıldığı yerde duramadığı ve inananlara vesvese veremediği için dayanılmaz ıstıraplar içinde olduğu anlaşılmaktadır.

Besmele, Kur’an-ı Kerim’de iki biçimde yer almaktadır. Sure başlarında bulunan ve sureden bağımsız olarak okunan besmelelerin yanı sıra bir de Neml suresinin 30. ayet-i kerimesinde ayet-i kerime bütünlüğü içerisinde geçmektedir. Hazret-i Süleyman [Aleyhisselam], Yemen’de Sebe adı verilen bir milletin kraliçesine yazdığı mektubuna, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” başlamıştır. Dolayısıyla besmelenin Kur’an ayeti olduğunda bir şüphe söz konusu değildir.

Besmele, Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olan Fatiha’nın da başında yer almaktadır. Kur’an okumaya başlayacağımız zaman besmele çekmemiz gerekir. Kur’an’da yer alan surelerden Tevbe suresi hariç surelerin tamamı besmeleyle başlar.

Abdest alma, Kur’an okuma, dua etme gibi ibadetler ile helâl olan gıdaları yeme ve içme gibi işlerde besmele çekmek sünnet; oturma, kalkma ve yürüme gibi işlerde ise mubahtır.

Bir Müslüman belli ibadetlerde olduğu gibi hayvan kesimi sırasında ya da avcılık yaparken besmeleyi söylemeyi ihmal etmez.

Bilindiği gibi, bir ailenin tamamlayıcı unsuru ve “karı-koca”yı “anne-baba” haline getiren şey, ebeveynin göz bebeği olan çocuk ya da çocukların dünyaya gelmesidir. Bu muhteşem hadiseye sebep kılınan eşlerin bir araya geldiklerinde okumaları tavsiye edilen dua da “besmele”yle başlar ki, bu, o çocuğun, ailesi ve toplumu için hayırlı olması temennisi ve niyazını içerir.

Tarih boyunca Müslümanların yazmış oldukları kitapların başlangıcını besmelenin süslediğini,

besmeleyle başlayan işlerin hayırla tamamlanacağına dair yüzyıllar boyu süregelen bir inanç olduğunu çok iyi biliyoruz.

Öte yandan, hırsızlık yapmak, kumar oynamak ve içki içmek gibi birtakım eylemlere besmeleyle başlamak, onları meşru saymak anlamına geleceği için haram kabul edilmiştir. Bazı haram ve pislik şeylerin bulunduğu mekân ve mahallerde besmeleyi söylemek ise mekruh sayılmıştır.

O halde müslüman besmele çekmekle, “Allah adına, O’nun rızasını kazanmak için ve O’nun izniyle başlıyorum” demek ister. Besmeleyle işimizi Allah'tan yardım dileyerek yaptığımızı belirtiyoruz. Biliyoruz ki Allah, kendi yolunda ve O’nun adı unutulmadan girişilen işleri sonuçsuz bırakmaz. Her işe besmeleyle başlamak aslında hayata da büyük anlam kazandırır. Şeytanın bize hazırladığı tuzakları hükümsüz kılacak yegâne şey, “bismillah” diyerek Allah’ı unutmadığımızı ve hep O’nunla birlikte olduğumuzu göstermektir.

Besmele Allah'tan yardım dilemedir. “Bismillah” diyerek her hayırlı işine başlayan ve işini Yaradan’ına havale eden kişinin, Allah da yardımcısı olur ve her türlü sıkıntılarını giderir.

Her işimizde, meselâ derse çalışırken, yemek yerken, herhangi bir güzel işe girişirken besmele ile başlamayı ihmal etmemeli, hatta bu güzel uygulamayı mutlaka çocuklarımıza da öğretmeliyiz.

Besmeleyi hayatının her alanına yayan, meşru olan işlerine besmelesiz başlamayan, besmeleyi yapacağı işin motivasyonu olarak gören, manevî bakımdan insana güvende olduğu hissini veren “bismillah” ı söylemeyi alışkanlık haline getiren gençlere ailelerimizin ve toplumumuzun ne kadar da ihtiyacı var, değil mi? Bu hususun hayata taşınması konusunda ana-babalara çok önemli görevler düştüğü de tartışmasızdır.

Bugün millet olarak yaşadıklarımız ve yaşamaya devam ettiğimiz hadiselerin altında besmelesiz neslin yapıp ettikleri vardır. Yüreğimizi dağlayan bu olaylarda parmağı olanlar besmelesizlerdir. Besmeleli bir hayat sahibi olan kişi, bırakın elin adamının cebine el uzatmayı yolun kenarında sahipsiz duran bir çantaya bile el uzatamaz.

Besmele, hayatı garanti altına almaktır. Besmele, hayatın sigortasıdır. Besmele, topluma huzur tohumları saçmaktır. Besmele, hayatın mayasıdır. Hayatımızı ibadete çeviren bir mayadır. Besmele, farkında olmaktır. Besmele, bizim farkındalığımızı artırmalıdır. Dolayısıyla her mümin bu güzel kelimeyi nerede ve ne zaman söylemesi gerektiğinin hep farkında olmalıdır. Farkında olarak ve bilinçli çekilen her “bismillah”, diğer yandan “Allah’ı unutan ve Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar, yoldan çıkmış olanlardır.” (Haşr, 59/19) ayetiyle uyarılan kişilerden olmamaya da ciddi katkı sağlayacaktır.

Müslüman kardeşlerimiz, hayırlı işlerini besmele çekerek yaparsa sonuç almaları kolaylaşır, işleri bereketli olur, daimi olur; besmelenin terk edilmesi ise bereketsizlik ve sonuçsuzluk anlamına gelir. Öyleyse İslam geleneğinde ihmal edilmeden devam ettirilen bu güzel âdetimizi aksatmadan sürdürmeliyiz.

Özetlemek gerekirse, İslam dinine göre bir kimse her güzel ve hayırlı işe Allah adıyla başlar, bunu bilinçli bir şekilde ve samimiyetle yaparsa şu üç güzel sonuçla karşılaşacaktır:

Birincisi, bu kişiyi kötülükten uzak tutacaktır. Çünkü besmele, kişinin, kötü bir niyeti veya yanlış bir davranışı Allah’ın adına yapmaya hakkı olup olmadığı konusunda düşünmesini sağlayacaktır.

İkincisi, kişi meşru bir işe başlarken Allah’ın adını anarsa, onun her hareketi tabiatıyla Allah’ın rızasına uygun yapılmış olur.

Üçüncü olarak da, o kişi Allah’ın yardım ve nimetiyle karşılaşacak ve şeytanın aldatmalarından korunacaktır. Çünkü kim Allah’a yönelirse Allah da ona yönelir.

Selam ve dua ile…

Ramazan TOPCAN Balıkesir İl Müftü Yardımcısı


ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAPILAN HATA VE İHMALLERİN TELAFİSİ OLMADIĞI GİBİ FATURASI DA ÇOK AĞIR OLUR

ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAPILAN HATA VE İHMALLERİN TELAFİSİ OLMADIĞI GİBİ FATURASI DA ÇOK AĞIR OLUR ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAPILAN HATA VE İHMALLERİN TELAFİSİ OLMADIĞI GİBİ FATURASI DA ÇOK AĞIR OLUR

RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR

RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR