Karakter boyutu :
KUR’AN’SIZ İZZET OLMAZ

KUR’AN’SIZ İZZET OLMAZ

Tarih 16 Ekim 2015, 11:55 Editör reşat tula

KUR’AN’SIZ İZZET OLMAZ

Son günlerde ülkemiz başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan olaylar, içimizi sızlatmaya ve derin bir teessür oluşturmaya devam etmektedir. İslam ümmetinin, Kur’an ve sünnetin ortaya koyduğu kardeşlik ruhunu ve hukukunu zedelemeleri, Müslümanları maddi ve manevi güçlerini bitirme noktasına getirmiştir.

Müslümanlar, Enfâl suresi 46.ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimizin;“Allah’a ve Resul’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” uyarısını anlama kabiliyetlerini kaybetmişlerdir. Bunun acı akıbetini de zillet, katliam ve işgal gibi insanlık onurunu hedef alan cürümlerle ödemeye mahkûm hale gelmişlerdir.

Ümmet-i Muhammed’in inkârcılara ve zalimlere karşı vakarlı, şecaatli, dirayetli, izzetli ve dik duruş sergilemeleri yerine birbirlerine karşı acımasız ve merhametsiz davranmaları, Kur’an’ın ve sünnetin ortaya koyduğu iman ilkeleri ile hiç mi hiç bağdaşmıyor. Bu hal, Kur’an’î ilkelere tamamen aykırıdır. Bu durum, Müslümanların Kur’an ve sünnet çizgisinden ne derece uzaklaştıklarını da göstermektedir.

İnancım o dur ki, Müslümanların içerisinde açılan ve durmadan derinleşme gösteren bu yara ve sarsıntının üzmediği hiçbir mü’min yoktur.

Unutmayalım ki, Müslümanların, bu ağır travmadan kurtulmaları ancak Kur’an ve sünnetin ortaya koyduğu düsturları tekrar hayata geçirmekle olacaktır.

Kur’an’sız vakar olmaz. Kur’an’sız izzet olmaz. Kur’an’sız şeref olmaz.

İslam dünyasının istikrar, huzur, güven içerisinde yaşamalarını, iktisadî, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerini kıskananlar tarih boyu hep olagelmiştir. Bu gün de olacak, yarın da. Özellikle sömürgecilik ruhuna sahip olanların ve kendi halklarının refahı için başkalarının hakkına, yer altı ve yerüstü zenginliklerine göz dikenlerin varlığı hiç eksik olmamıştır.

Nitekim Kur’an-ı Kerim bu gerçeği on beş asır önce vurgulamış ve mü’minleri bu konuda uyarmıştır. Bakınız Tevbe suresinin 50.ayet-i kerimesine; “Sana bir iyilik gelirse, bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse, “Biz tedbirimizi önceden almıştık” derler ve sevinerek dönüp giderler.”

Arapça dil kuralları üzerine duracak değilim. Ancak konu ile ilgili ayet-i kerimenin iyice kavranması açısından ayette geçen bazı kavramları izah etmek istiyorum.

“HASENE” kelimesi, sibak ve siyakına (öncesine ve sonrasına) bakılarak değerlendirildiğinde ganimet, zafer,

“SEYYİE” kelimesi ise mağlubiyet, hezimet anlamlarını içermektedir. Ancak genel anlamda; “hasene” kelimesi, insana kendi nefsinde, bedeninde, hal ve davranışlarında ulaşan ve kendisine mutluluk veren her nimet, her iyilik, her iyi hal, her hayırlı iş anlamına gelir. Ayrıca, bolluk, bereket, genişlik ve zenginlik anlamını da içerir. “Seyyie” kelimesi de bunun zıddıdır. Kuraklık, kıtlık, darlık ve hüsran anlamlarını da kapsar.

Bütün bu anlamlara göre ayetin manası düşünüldüğünde inkârcıların, Müslümanların refah, huzur, istikrar ve güven içerisinde yaşamalarını istemedikleri, ekonomilerinin, teknolojilerinin, sosyal ve siyasi hayatlarının gelişmesini, düzgün olmasını arzu etmeyecekleri anlaşılmaktadır. Bugün dünyada yaşanan hadiseler, yukarıdaki ayetin muhtevasını doğrulamakta ve Kur’an’ın muciz bir kelam olduğunu kanıtlamaktadır.

Son günlerde ülkemizde ve çevremizde gelişen hadiseler bizleri tarifi mümkün olmayacak ölçüde etkilemekte ve derin bir hüzne boğmaktadır. Hele hele Müslümanlar arasında yakılmak istenilen fitne ateşinin alevleri ve kaynatılmak istenilen fesat kazanının yakıcılığı yüzlerimizi dağlamış, gönlümüzü kan ağlar hale getirmiştir. Ancak buna rağmen ümitsizlik içerisine düşmememiz gerekmektedir. Zihnen mağlup olan kimse, peşinen mağlubiyeti kabul etmiş demektir. Allah’ın [Azze ve Celle] takdir ettiğinden başkası başımıza asla gelemez.

Tevbe suresinin 51.ayet-i kerimesi bütün Müslümanların vicdanını rahatlatmakta ve imanını kuvvetlendirmektedir. “De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.”

Allah’a [Azze ve Celle] dayanmak, güvenmek ve O’nun himayesine sığınmak Müslüman olarak bizim temel görevimizdir. Ancak söz konusu tevekkül, bir beşer olarak üzerimize düşen görevleri, çalışmaları, azim ve sebatı gösterdikten sonra olmalıdır. Uğraşmadan, çaba sarf etmeden ve gerekli gayretleri sarf etmeden boş yere tevekkül etmek, Kur’an’ın kabul etmediği boş avuntudan ibarettir.

Şuurlu ve ihlâslı bir mü’min, toplumun itikaden, ahlâken yükselmesi, Müslümanların birliğinin ve beraberliğinin sağlanması için ne kadar emek harcadığını, fitne ateşini söndürmek için neler yaptığını, İslam ülkelerinde gerçekleşen katliamların durdurulması için dua dâhil ne kadar rahatını bozduğunu sorgulamalıdır. Kısaca kendisinin sahip olduğu maddi ve manevi imkân ve iktidarına göre ne kadar gayret sergilediğini gözden geçirmeli ve ondan sonra tevekkül etmeye hakkının olduğunu bilmelidir.

Bu vesile ile Ankara’da yaşanan patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Selam ve dua ile…


Rize Haberleri

TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR

TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI