Karakter boyutu :
ANNE BABALAR, EVLATLARI TARAFINDAN YÜK KABUL EDİLİR OLMUŞ

ANNE BABALAR, EVLATLARI TARAFINDAN YÜK KABUL EDİLİR OLMUŞ

Tarih 12 Ocak 2016, 16:21 Editör reşat tula

Yüce Rabbimizin biz kullarına ilk ikramı anne babalarımızdır.

ANNE BABALAR, EVLATLARI TARAFINDAN YÜK KABUL EDİLİR OLMUŞ

Yüce Rabbimizin biz kullarına ilk ikramı anne babalarımızdır. Anne babalarımız, Yüce Rabbimizin, Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisidir. Güçsüz, ne yaptığından habersiz, etrafını şaşkın gözlerle temaşa eden aciz ve biçare olan bebek, hayata gözlerini açtığında Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisiyle anne ve babası tarafından kuşatılır, koruma altına alınır. Bu koruma ölümüne kadar devam eder. Zira evlatlar, anne babalarının gözünde hiç büyümez. Bu, biz kulların ilk şükredeceği en büyük nimetlerdendir.

Çocukların bakımından temizliğine, eğitiminden terbiyesine her türlü maddî ve manevî ihtiyaçlarının karşılanmasında anne ve babaların gösterdiği ilgi, alaka ve titizliği kelimelerle ifade etmek imkânsız olsa gerek. Zira yeni doğan çocuk, hayatını devam ettirebilmesi için zaruri ve tabii ihtiyaçlarını karşılayacak kabiliyette değildir. Buna da gücü yetmez. Bakıma, himayeye, sevgi ve şefkate muhtaçtır. Bu küçücük çocuğa bakacak, onun her türlü ihtiyaçlarını, olumsuzluk ve imkânsızlıklara rağmen dert edinecek ana babalardan başka kim olabilir ki?

Bütün bu özelliklerinden dolayıdır ki Hazret-i Mevla, kendisine imandan sonra anne ve babalarımıza iyilik ve ihsanda bulunmamızı bizlere emrediyor; “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara "öf!" bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.” [İsra suresi/ 23]

“İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır." [Lokman suresi/14]

“Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.“[Nisa suresi/36]

“Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.” [Ankebût suresi/8]

Bu ayet-i kerime ashab-ı kiramdan Sa'd bin Ebi Vakkas [Radıyallahu Anh] Efendimiz hakkında nazil olmuştur. Hazret-i Sa'd [Radıyallahu Anh] olayı şöyle anlatmaktadır: "Ben, anneme hürmet ve itaat eden bir çocuktum. Müslüman olunca annem bana:

-Sa'd! bu yaptığın nedir? Ya sen bu yeni dinini bırakırsın yahut da ben yemem içmem ve sonunda ölürüm. Sen de benim yüzümden; "anasının katili" diye ayıplanırsın, dedi. Ben de; "Anneciğim böyle yapma. İyi bil ki, ben bu dini bırakmam." dedim. Ve iki gün iki gece bekledim. Annem ne yedi, ne içti.

Bunun üzerine:

-Vallahi anne, iyi bil ki, senin yüz canın olsa da bunlar birer birer çıksa, ben bu dinimi yine bırakmam. Artık ister ye, ister yeme." dedim. Bu azmimi görünce annem bu direnmesinden vazgeçti.

Görüldüğü gibi bu ve benzeri ayet-i kerimelerde Hak Teâlâ, anne babaya iyilik etmeyi, kendine ibadetle yan yana zikretmiştir. Bu da Anne babanın Hak Teâlâ katındaki makamını ve onlara iyilik ve itaat etmenin önemini göstermektedir.

Hazret-i Peygamber [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] Efendimiz ise; “Allah’ın rızası anne babanın rızasında, Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.” buyurmak suretiyle bu ilahi emir üzerinde dikkatlerimizi çekmektedir.

Hazret-i Amr bin As [Radıyallahu Anh] Efendimizin rivayet ettiğine göre bir adam Peygamber [Sallallahu Aleyhi ve Sellem ] Efendimize gelerek cihada gitmek için izin istedi. Peygamber [Sallallahu Aleyhi ve Sellem ] Efendimiz de o adama; “Annen baban sağ mı?” diye sordu. Adam; “Evet” deyince Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem ] Efendimiz; “Önce onların rızasını al.” buyurarak anne babanın rızasının önemine dikkat çektiler.

Ashab-ı Kiram'dan Ebu'd-Derda [Radıyallahu Anh],Hazret-i Peygamber [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] Efendimizin kendisine dokuz önemli şey tavsiye ettiğini, bunlardan birinin de; ana-baba dâhil olmak üzere aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtmiştir.

Yine Ebu’d-Derda [Radıyallahu Anh]’nın rivayet ettiğine göre Efendimiz [Sallallahu aleyhi ve Sellem] şöyle buyurmuştur: “Anne-baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak kapılardan birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmıştır.”

Ebu Hüreyre [Radıyallahu Anh]’ nın rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifte ise Peygamber [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] Efendimiz şöyle buyurmuştur; “ Burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün!” Sahabi Efendilerimiz; “Ya Resulellah! Kimin burnu yerde sürünsün” dediler. Peygamber [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] Efendimiz şöyle buyurdu: “Ana babasına, ikisinden birine yahut her ikisine birden ihtiyarlık zamanlarına yetişip de onların hayır dualarını alıp cennete giremeyen kimsenin burnu yerde sürünsün.”

ANNE BABANIN DUASI PEYGAMBER DUASI GİBİDİR

Hiç şüphe yok ki her bir mümin, Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmayı, O’nun ebedi âlemde Mümin kullarına sunacağı nimetlerine nail olmayı ister. Dünya hayatındaki mutluluğumuzdan tutun ahiret hayatındaki mutluluğumuza, Rabbimizin cennetteki nimetlerine kavuşmada en önemli unsur, anne babalarımızın dua ve rızasıdır.

Anne babalarımıza hizmet etmek, onların emirlerine amade olmak, Hak Teâlâ katında çok kıymetli ve faziletli bir amel olduğu gibi biz evlatlar için de bir şereftir. Mutluluk kaynağıdır.

Peygamber [Sallallahu Aleyhi ve Sellem ] Efendimiz;“Kabul olunacağından şüphe bulunmayan üç dua vardır: Babanın çocuğuna duası, misafirin duası, mazlumun duası.”

“Babanın oğluna duası, peygamberin ümmetine duası gibidir.” Buyurmaktadır.

Anne ve babalarımıza her türlü ikram ve ihsanda bulunmak, onların maddî ve manevî ihtiyaçlarını gidermek, onlara "öf" bile dememek, onlara karşı daima tatlı dilli olmak, güzel tavır ve davranışlarla karşılık vermek, onları üzmemek, bezginliği ifade edebilecek bir tavır takınmamak gerekir. Gönüllerini kıracak en küçük bir sözden bile kaçınmak, her hususta rızalarını kazanmaya çalışmak, onları memnun etmek, yaşlandıklarında onların her türlü hizmetine koşmak, hastalık anlarında tedavi ve bakımlarını yaptırmak biz evlatların aslı görevlerindendir. Evet, onların hizmetlerinde bulunmak Cennet'in kapılarını aralayan güzel bir davranıştır.

Ne yazık ki ailevî ve toplumsal değerlerin istismar edilip alaşağı edildiği günümüz dünyasında anne baba hakkı da bunlardan nasibini almıştır. Artık “cennet vizesi” olan anne babalar, evlatları tarafından yük kabul edilir olmuştur. İhtiyarlayıp elden ayaktan düşünce gözlerini huzurevlerinde açan anne babaların sayısı günden güne artıyor. Unutmamalıyız ki bugünün gençleri olan bizler de yarının huzurevi sakinleri olabiliriz.

Dinimizin emir ve tavsiyeleri hem dünya huzurunu hem de ahiret saadetini temin içindir. Anne baba rızası bu emir ve tavsiyelerin en önemlilerinden biridir. İki cihanda mutlu olmanın yolu ancak bu şuurla hareket ederek mümkündür.

Koskoca bir yılda sadece bir hafta sonu onları hatırlayarak seni seviyorum demek ve onlara hediyeler almak, sonrasında onları bir kenarda bırakarak hayatın akışına devam etmek anne babalarımıza yapılmış bir haksızlık değil midir?

Selam ve dualarla…

Ramazan TOPCAN

Balıkesir İl Müftü Yardımcısı


ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAPILAN HATA VE İHMALLERİN TELAFİSİ OLMADIĞI GİBİ FATURASI DA ÇOK AĞIR OLUR

ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAPILAN HATA VE İHMALLERİN TELAFİSİ OLMADIĞI GİBİ FATURASI DA ÇOK AĞIR OLUR ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAPILAN HATA VE İHMALLERİN TELAFİSİ OLMADIĞI GİBİ FATURASI DA ÇOK AĞIR OLUR

RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR

RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR