Karakter boyutu :
Vergi Haftası Kutlanmaya Başlandı

Vergi Haftası Kutlanmaya Başlandı

Tarih 22 Şubat 2016, 18:02 Editör reşat tula

Ülkede 1990 yılından bu yana her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olup; bu yıl 27.cisi olan ''Vergi Haftası'' konusunda başarı gösteren Rize Defterdarlığı; 22 - 28 Şubat 2016 Tarihleri arasında ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulunan Rize  Defterdarı Nurettin DİRİCAN: ‘’Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla ‘’Vergi Haftası’’ olarak kutlamaktayız’’ dedi.

Dirican; şöyle devam etti        :

‘’Vergi Haftasının kutlanmasındaki temel amaç; Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, mükelleflerin vergiye gönüllü katılımının sağlanması ve mükellef-idare ilişkilerinin geliştirilmesidir.

İdaremiz bu çalışmaların yanında diğer taraftan da mükellef odaklı hizmet anlayışının yanında vergi güvenliği ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde idari ve teknolojik tedbirleri almakta ve yatırım yapmaktadır.

Özellikle son yıllarda idaremizce vergiye gönüllü uyum, kayıtlı ekonomiye geçiş, mükellef hakları, e-tebligat, e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-bilet konusunda yapılan uygulamalar sonucu mükelleflerimize yükümlülüklerini yerine getirmede büyük kolaylıklar sağlanmış verginin toplanmasında da idaremizin etkinliği artmıştır.

Vergi Haftası süresince her kademedeki çalışanlarımız aracılığıyla vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ve kamuoyunun bilgilendirilmesi suretiyle verginin önemi anlatılmaya çalışılacaktır.

Bu kapsamda meslek odaları, okullar ile mükellefler ziyaret edilecektir.

Ayrıca Bakanlığımızca öğrencilere ve kamuoyuna yönelik hazırlanan afişlerin asılması suretiyle verginin önemi görsel olarak anlatılmaya çalışılacaktır.

Vergi bilincine sahip vatandaşlarımız tarafından hassasiyetle yapılması gereken şey yaptıkları harcamalar karşılığında belgelerini alınarak (ödeme kaydedici cihaz fişi, fatura, perakende satış fişi v.b.) ödemesi gereken verginin Devletin kasasına girmesini sağlamaktır. Belgesini almak suretiyle yaptığımız her harcama kayıt dışı ekonominin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Alınacak her harcama belgesi daha iyi bir eğitim düzeyi, daha iyi bir sağlık hizmeti, sosyal ve ekonomik açıdan gelişmiş ve refah seviyesi daha yüksek bir toplum oluşturulması hedefine ulaşılmasına ve işsizlik için istihdam yaratacak yeni yatırımların yapılmasına katkı sağlayacaktır.

Duyarlı bir vatandaşlık bilinciyle Devletimizin ve milletimizin güçlenmesi için kendimiz ve çocuklarımızın daha güçlü, daha kalkınmış ve müreffeh bir ülkede yaşaması için harcamalarımız karşılığında belge almayı kendimize ve ülkemize karşı en önemli görevlerden biri olarak görmeliyiz.

Vergi Haftası boyunca değerli basın kuruluşları ve mensuplarından beklentimiz; Vergi ve önemine ilişkin yazı makale ve slogan yayınlanarak vatandaşlarımızda vergi bilincinin oluşmasına katkı sağlamalarıdır.

Şu unutulmamalıdır ki, Vergi Devletimizin en önemli ve en sağlıklı finansman kaynağıdır. Ülkemizin kalkınması uluslararası rekabet gücünün artması, Dünyanın güçlü ekonomileri içinde yer alması ve refah seviyesi yüksek bir toplum olabilmesi ancak ve ancak zamanında beyan edilen ve ödenen vergiler sayesinde olacaktır.’’ Diyen Dirican..

VERGİ GELECEĞİMİZDİR:

İlimizde 2015 takvim yılında yapılan çalışmalar sonucu, bütçe gelirlerimizin tahakkuku 976.123.727,00 TL, tahsilatı ise 790.323.803,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirleri tahsilat oranımız % 80,97, tahakkuk artışımız ise % 16,75 olarak gerçekleşmiştir.

MÜKELLEFLERE:

‘’Saygıdeğer mükelleflerimiz, kıymetli vatandaşlarımız şu hususu bir daha önemle belirtmek isterim ki; İdaremiz her zaman sizlerle ilgili iş ve işlemelerin rahat, etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesine yönelik mutlak müşteri memnuniyeti hizmet anlayışının çaba ve gayreti içerisindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Mükelleflerimizin, Maliye ve Muhasebe camiasının ve Vatandaşlarımızın “Vergi Haftasını” içtenlikle kutluyor, İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ Dedi.

Orhan  YAZICILAR


Rize Haberleri

TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR

TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI