Karakter boyutu :
VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT 1 NİSAN 2016 BAŞLIYOR

VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT 1 NİSAN 2016 BAŞLIYOR

Tarih 15 Mart 2016, 18:01 Editör reşat tula

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 29 Aralık 2015 tarihli Resmi gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu 467 nolu Genel Tebliğ ile daha önce VUK 456 Tebliğ ile 01.01.2016 tarihinden itibaren kağıt ortamında ve el ile yapılan tebligatları elektronik ortamda yapılması ile ilgili süreyi tebliğde değişiklik yaparak 01.04.2016 tarihine uzattı. .Konu hakkında açıklama yapan Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Muammer BERBEROĞLU “Vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için 31.03.2016 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine bizzat müracaat etmeleri ve e-tebligat şifrelerini almaları gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 29 Aralık 2015 tarihli Resmi gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu 467 nolu Genel Tebliğ ile daha önce VUK 456 Tebliğ ile 01.01.2016 tarihinden itibaren kağıt ortamında ve el ile yapılan tebligatları elektronik ortamda yapılması ile ilgili süreyi tebliğde değişiklik yaparak 01.04.2016 tarihine uzattı. .Konu hakkında açıklama yapan Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Muammer BERBEROĞLU “Vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için 31.03.2016 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine bizzat müracaat etmeleri ve e-tebligat şifrelerini almaları gerekmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Söz konusu tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evraklar, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

Bu tebliğ ile elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ;

Kurumlar vergisi mükelleflerin; bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya noterden verilmiş vekaletnameyle yetkili kişiler aracılığı ile 1 Nisan 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini vergi dairelerine dilekçe ile müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir.

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ;

Gelir vergisi mükellefleri , söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla 01 Nisan 2016 tarihine kadar gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine dilekçe ile bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.

İSTEĞE BAĞLI; olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.

Başkan Muammer BERBEROĞLU Maliye Bakanlığı tarafından uzatılan süreye dikkat edilerek mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 31 Mart 2016 tarihine kadar vergi dairesine müracaat etmeleri aksi halde ” Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için VUK Kanunun Mükerrer 355 inci maddesini gereği ceza uygulanacağını söyledi.


Rize Haberleri

Rize'de Kaya Düşmesi Riski Nedeniyle Bir Okul Binası Boşaltıldı

Rize'de Kaya Düşmesi Riski Nedeniyle Bir Okul Binası Boşaltıldı Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaya düşmesi riski nedeniyle bir okul binası boşaltıldı.

Rize’de Bunu Yapan Korona Hastalarına Hapis Geliyor

Rize’de Bunu Yapan Korona Hastalarına Hapis Geliyor Rize’de koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların temaslı olduğu kişiler hakkında yanlış, yanıltıcı ve gerçeğe ...

Tüm Fotoğraflar    

  27.11.2020
 

27.11.2020..

İzlenme: 9

   
  26.11.2020
 

26.11.2020..

İzlenme: 8

   
  25.11.2020
 

25.11.2020..

İzlenme: 14

   
  24.11.2020
 

24.11.2020..

İzlenme: 17

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

  •  
  •  
  •  

  • Bugün haber eklenmedi.

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

Tüm videolar