Karakter boyutu :
RAHMET-İ İLAHİNİN HABERCİSİ; REGAİB KANDİLİ

RAHMET-İ İLAHİNİN HABERCİSİ; REGAİB KANDİLİ

Tarih 05 Nisan 2016, 13:08 Editör reşat tula

Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece milletçe Regaib Kandilini idrak edeceğiz inşaallah. Bir kere daha Yüce Rabbimize hamd, âlemlerin Efendisine selat ve selam ediyoruz.

Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece milletçe Regaib Kandilini idrak edeceğiz inşaallah. Bir kere daha Yüce Rabbimize hamd, âlemlerin Efendisine selat ve selam ediyoruz.

Günlük hayatımızda gördüğümüz trafik ikaz levhaları ne ise insan hayatında da belirli gün ve geceler aynı anlamdadır. Nasıl ki trafik ikaz levhaları yol bilmeyenlere veya yolunu şaşırmışlara yol ve yön gösteriyorsa belirli gün ve gecelerde manevî yolunu kaybetmiş olan Mü’minlere yol gösteren birer ikaz levhalarıdır. Adeta bu belirli gün ve geceler vasıtası ile Yüce Rabbimiz bizlere;”ey insanlar! Gittiğiniz yol, yol değildir, kendinize gelin, aklınızı başınıza devşirin” çağrısını yapıyor.

Kandiller zincirinin ilk halkası Regaib Kandilidir. “Regaib” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ga-be" kökünden gelmektedir. "re-ga-be", kelime olarak herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi asla mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir. Halk dilinde Regaib gecesi olarak isimlendirilen bu gece, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisidir. Milletimizin “kandil” olarak adlandırdığı bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır.

Bu gece, Allah Teâlâ’nın kullarına bağışta bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok sevap verdiği bir rağbet gecesidir.

Bu gece, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla’ya sunulduğu ve O’nun sonsuz rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir.

Bu gece, bağışlanmanın çok olduğu, sevap ve mükâfatın bol bol verildiği feyiz ve bereket gecesi demektir.

Allah'ın sonsuz rahmet ve mağfiretinin tecelli ettiği bu gecede, insanlık en üstün şerefe nail olacak, huzur ve mutluluğun manevî hazzını tadacaktır.

Allah Teâlâ’nın kullarına lütfünün çokluğu, kereminin bolluğu ve pek çok günahkârı bağışlaması sebebiyle bu geceye “Regaib Gecesi” adı verilmiştir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Regaib Gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi.

Tarihimizde Osmanlı padişahı II. Selim döneminde camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir.

Regaip Kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regaibiye" denilen şiirler yazılmıştır. Regaib’in diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Miraç Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.

Recep ayı gerek Hazret-i Peygamber (s.a.v.) Efendimizden önceki cahiliye devrinde, gerekse asr-ı saadette ve gerekse ondan sonraki asırlarda hep mukaddes kabul edilmiştir. Cahiliye devrinde bu ay girer girmez bütün oklar torbalara doldurulur, kılıçlar kınlarına sokulur ve böylece kanlı düşmanlıklar üzerine geçici de olsa bir barış örtüsü çekilirdi. Korkunç ve gürültülü çöller tatlı bir huzur ve sükûn baharı olurdu. Her taraf emniyet ve selamet sahası olurdu. Bir kimse babasının, oğlunun veya kardeşinin katili ile dahi karşılaşsa, başını kaldırıp yüzüne dahi bakmazdı. Bu mübarek ayda kimse hasmından intikam almayı aklına dahi getirmezdi.

İslam dini gelince Recep ayına olan hürmet ve tazim ilahi takdir ve hikmet gereğince Regaib ve Miraç gibi tecellilerle şereflendirilerek kutsiyeti muhafaza edilmiş ve devam ettirilmiştir.

Recep ayı, Kur’anda haram aylar diye anılan dört aydan bir tanesidir. Regaib Gecesinin böyle bir ayın içinde yer alması, aynı zamanda bu gecenin önemini de ifade etmektedir. Konuya ilişkin Tevbe suresi, 36.ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:”Allah katında ayların sayısı on ikidir bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” Hazret-i Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde, ayet-i kerimede işaret buyrulan haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğunu vurgulanmaktadır.

Hazreti Peygamber (s.a.v.) Efendimizin yaptığı şu dua üç aylara verdiği önemi belirtmektedir: "Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle ve bizi Ramazan'a kavuştur."

Recep ayında oruç tutmak ise başlı başına faziletlidir. Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimizin Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay, Recep ve Şaban aylarıdır. Bu aylarda oruç tutmanın kişiye kazandıracağı sevaplar çoktur.

İslam âlimlerinin bildirdiğine göre, Receb ayı, ekim ve ziraat ayıdır. Şaban ayı bakım ve sulama ayıdır. Ramazan ayı hasat yani mahsulün alındığı aydır. Diğer bir ifade ile Recep ayı, bizi Ramazan ayına hazırlayan mağfiret mevsimin ilk ayı, Regaip de ilk kandili olmuş oluyor.

Bu mübarek günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından son derece önemlidir. Bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın tedbirlerini almalı ve geleceğimiz hakkında düşünmeliyiz.

Bu gece, ruh dünyamızı karartan, bizi dosdoğru yoldan uzaklaştıran kötü duygu ve düşüncelerimizi kalplerimizden atalım. Allah ve Resulünü bize unutturan şeyleri bir tarafa bırakalım. İbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin fena isteklerini boykot edelim. Gönül sarayımızı bulandıran haset, kin, düşmanlık, haksızlık ve zulüm karanlıklarından sakınalım. Allah için aramızdan dargınlıkları ve küskünlükleri kaldıralım. Birbirimize sevgi, hoşgörü ve iyiliklerle yaklaşalım. Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızı her türlü tehlike ve afetlerden koruması, bütün insanlığın huzur ve mutluluğu için dualar edelim. Şehitlerimizi ve geçmişlerimizi rahmetle analım. Camilere koşup Allah’ın rahmetinden istifade etmeye bakalım.

Bu mübarek gün ve geceleri manevî arınmamız açısından bir fırsat mevsimine dönüştürüp kötülüklerimizden, kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçersek, tövbe eder, geleceğimizi daha iyi değerlendirmeye azmedersek, her günümüz kandil geceleri gibi başarılı, sonumuzun da bayramlar kadar sevinçli olacağı aşikârdır.

Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber gündüzünü oruçlu geçirmek, muhtaçlara yardımda bulunmak, varsa dargın olduğumuz kişilerle barışmak, anne ve babalarımızın, büyüklerimizin ellerini öpüp dualarını almak, geceyi kur'an okumakla ve salât-ü selam getirmekle, tövbe istiğfar etmekle, hem kendimiz hem de Âlem-i İslam için dualarla ihya etmemiz uygun olacaktır.

Efendimiz (s.a.v.) buyurular ki;

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şaban’ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir. Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle Âlem-i İslam’ın mübarek üç aylarını ve Regaip Kandillerini tebrik ediyorum. Bilhassa İslâm dünyasında akmaya devam eden kanın ve gözyaşının bir an önce durmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını; rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olmasını ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Selam ve dualarla…

Ramazan TOPCAN

Balıkesir İl Müftü Yardımcısı


Eğitim

ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAPILAN HATA VE İHMALLERİN TELAFİSİ OLMADIĞI GİBİ FATURASI DA ÇOK AĞIR OLUR

ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAPILAN HATA VE İHMALLERİN TELAFİSİ OLMADIĞI GİBİ FATURASI DA ÇOK AĞIR OLUR ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAPILAN HATA VE İHMALLERİN TELAFİSİ OLMADIĞI GİBİ FATURASI DA ÇOK AĞIR OLUR

RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR

RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR

Tüm Fotoğraflar    

  22.01.2020
 

22.01.2020..

İzlenme: 12

   
  21.01.2021
 

21.01.2021..

İzlenme: 17

   
  20.01.2021
 

20.01.2021..

İzlenme: 27

   
  19.01.2021
 

19.01.2021..

İzlenme: 27

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

Tüm videolar