Karakter boyutu :
MİRAÇ, KULUN; “ BİTTİM” DEDİĞİ YERDE RABBİMİZİN; “ YETİŞTİM” DEMESİDİR

MİRAÇ, KULUN; “ BİTTİM” DEDİĞİ YERDE RABBİMİZİN; “ YETİŞTİM” DEMESİDİR

Tarih 02 Mayıs 2016, 14:03 Editör reşat tula

Miraç; hakka yürüyüştür.

Miraç; hakka yürüyüştür. 
Miraç; cennete yolculuktur. 
Miraç; nefsin heva ve heveslerinden, hırs ve intikam duygularından, öfke ve gazaptan, kibir ve gururdan hicrettir. 
Miraç; namaza yürümektir. 
Miraç; ana babaya koşmaktır. 
Miraç, süfli emellerden ulvî emellere yükselmektir. 
Miraç; Hakka vuslattır. 
Miraç, hakikatle buluşmaktır. 
Miraç; "Elest bezmi"ne varmaktır. 
Miraç; insanın kendini keşfetmesidir. 
Miraç; sorumluluktur, değerler bütünüdür. 
Miraç, kulun; “ bittim” dediği yerde Rabbimizin; “ yetiştim” demesidir. Evet, hepsinden önemlisi miraç; kul olmaktır. Unutmamalıyız ki, yükselebilmek için evvela kul olmak lazım. Kul olmadan yükseliş olmaz. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) bunca sıfatı varken bu önemli gecede kul diye takdim edilmesi elbette çok önemlidir.
Yalnız Allah’a (c.c.) kul olmak, kul olmanın kadir ve kıymetini bilmek, kulluğun şuuruna ermek, kul olmanın şartlarını yerine getirmek, kulluk erdemine gölge düşürmemek, günahlarla, isyanlarla eskitmemek, kul olmanın izzetini zillete dönüştürmemektir Miraç. 
Şüphe yok ki, Allah (c.c.) katında yücelebilmek için sadece maddî temizlik yetmez, nazargahi ilahi olan gönüllerimizin de temiz olması lazım.

BÜYÜK İŞLER HAZIRLIK GEREKTİRİR. 
Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin, biri çocukluğunda sütannesinin yanındayken, diğeri de Miraç öncesi olmak üzere iki defa melekler tarafından göğsü yarılmış, mübarek kalbi çıkartılıp yıkandıktan sonra tekrar yerine konmuştur. Bu mucizevî ameliyatın Miraç öncesi tekrarı elbette manidardır. Miraç olayı başlı başına büyük bir olay olup önemli hazırlıklar gerektirir. Bu cerrahi ameliye ile adeta Resulullah, (s.a.v.) Yüce Mevla tarafından Medine-i Münevvere’de İslam devletinin kurulmasına hazır hale getirilmektedir. Efendimiz, sadece insanları değil cinler âlemini dahi etkileyecek İslam inkılâbına hazırlandırılmaktadır. Dünyayı küfür, şirk, cehalet ve fısk-u fücur kirlerinden temizleyip, iman ve tevhit nuruyla aydınlatacak, her türlü günah ve şer odaklarından dünyamızı temizleyip arındıracak bir inkılâba hazır hale getirilmektedir.

MİRACIN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI:
1-Hepinizce malumdur ki, Cenabı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, bu yolculuğa çıkmadan önce Cibril-i Emin vasıtası ile “şakku’s Sadr” adı verilen bir kalp ameliyatı geçirdi. Mübarek kalbi bir tasın içine alınarak yıkandıktan sonra tekrar yerine konması şekli ile gerçekleşen bu olay, 21. asırda açık kalp ameliyatlarının yapılabileceğine açık bir delildir.

2-Yine hatırlayın, Miraç dönüşü Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, olayı anlatınca, Kureyş’liler fitne krizlerine girip deli divaneye dönmüşlerdi. Kimi, Hz. Ebu Bekir'e (r.a.) koşuyor, kimi, ellerini çırpıyor, imanı zayıf olanlardan irtidat edenler oluyordu. Bu tabiatüstü mucizeyi bir türlü akıllarına sığdıramıyorlardı. Her zamanki gibi inanmadılar ve Efendimize (s.a.v.) birtakım sorular sordular. Sorulardan biri de Mescid-i Aksa ile ilgili idi. Kaç penceresi, kaç kapısı var. Kapılar, sağa mı açılır, sola mı açılır? Bu esnada Hz. Cibril (a.s.), imdada yetişir, kanadını kaldırarak oradan Mescid-i Aksa’ yı gösterir ve Efendimiz (s.a.v.), kendisine tevcih edilen soruları Rabbimizin inayeti ile cevaplamaya muktedir olur. İşte bu olay da ilk canlı yayın olarak tarihteki yerini alır. Mutlaka hatırlarsınız hafızam yanıltmıyorsa bırakın canlı yayını ilk kapalı devre yayın, Türkiye’de 1960’lı yıllarda gerçekleşti. Oysa Hz. Peygamber (s.a.v.), ilk canlı yayını asırlar öncesinde yapmış ve ümmetine bu konuda da bir işaret vermiş idi.

3-Miracın, ruhla mı bedenle mi yapıldığı konusunda ihtilaflar olmuş ise de Ehl-i Sünnet âlimlerinin ittifakı, ruh meal ceset yapılmış olduğudur. Efendimiz (s.a.v.), geri döndüğünde yatağı dahi soğumayacak kadar kısa bir zamanda, zaman ve mekân mefhumlarını alt-üst etmesi günümüz dünyasında eşyanın nakli konusunda Efendimizin (s.a.v.) en büyük mucizelerinden biri olarak kayda geçmiştir.

MİRACIN MANEVÎ DÜNYAMIZA YANSIMALARI:
1-Efendimizin (s.a.v.). bu yolculuk başında mübarek kalbi bir tasın içine alınarak yıkandıktan sonra tekrar yerine konması şekli ile gerçekleşen bu olay, Allah katında yücelebilmek için kalbimizin kötü haslet ve huylardan arınmış olmasına,

2-Yine bu olayın bir camiden başlayıp diğer bir cami ile devam etmesi ise, manevî yükselmenin mutlaka cami ve cami ahlakı ile gerçekleşeceğine,

3-Her zorluğun sonunda mutlaka bir kolaylığın olabileceği, olaylar karşısında peşinen mağlup olunmaması gerektiğine birer işarettir.

BU GECE NASIL İHYA EDİLMELİ:
Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği İsra ve Miraç hadisesi, Müslümanların inanç dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Milletimizin ve tüm İslam âleminin yıllardır büyük bir heyecanla, coşkuyla kutladığı, bütün insanlığın huzur, barış ve kardeşliği ile ilahî değerlerin çoğalması için dualar ettiği mübarek bir gecedir. 
Avuçların sema, gönüllerin rızaya açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahî rahmetin gönülleri kuşattığı, bir anının bir asra bedel olduğu bu gecede hep birlikte Rabbimize dualar edelim. Çokça Kur’an okuyup, Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimize salatü selâmlar getirelim, tövbe ve istiğfar ederek günahlardan arınmaya çalışalım.

İnanıyorum ki, bu kandil gecesi, insanımızın gönlünde bu yönde bir meşale tutuşturacak, kaybolmaya yüz tutan manevî değerlerimizin ve insanî hasletlerimizin hatırlanmasına vesile olacaktır. Miraç-ı Nebiye hürmeten kırılan kalpleri onarmak, yıkılan köprüleri yeniden kurmak, unuttuklarımızı bir daha hatırlamak, kaybettiklerimizin peşine düşmek yapmamız gereken önemli vazifelerimiz arasında olsa gerek.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslâm âleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle ülkemizde sağduyu ve sükûnetin, barış ve huzurun hâkim olmasını, ayrıca zulüm, haksızlık, şiddet ve terör altında inim inim inleyen İslâm beldelerinin tekrar barış yurduna dönüşmesini diliyorum.

Selam ve dualarla…

Ramazan TOPCAN
Balıkesir İl Müftü Yardımcısı

 

ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAPILAN HATA VE İHMALLERİN TELAFİSİ OLMADIĞI GİBİ FATURASI DA ÇOK AĞIR OLUR

ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAPILAN HATA VE İHMALLERİN TELAFİSİ OLMADIĞI GİBİ FATURASI DA ÇOK AĞIR OLUR ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAPILAN HATA VE İHMALLERİN TELAFİSİ OLMADIĞI GİBİ FATURASI DA ÇOK AĞIR OLUR

RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR

RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR