Karakter boyutu :
T.C.  RİZE  İCRA DAİRESİ

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

Tarih 21 Şubat 2020, 10:35 Editör reşat tula

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

T.C.

RİZE

İCRA DAİRESİ , 2019/389 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri           : Satışa konu taşınmaz Rize Merkez ilçesi, Çiftekavak Mah, Sahil mevkii

1721 ada, 53 parseline kayıtlı l.kat 12 nolu bağımsız bölümdür. Borçlu adına tam hisselidir. Meskenin üzerinde bulunduğu bina 3 bodrum kat + 1 zemin kat + 9 normal kat olmak üzere 13 katlı betonarme bina ve arsası ana taşınmaz niteliğindedir.Taşınmaz havadar bir ortamda bulunması, şehrin gelişmekte olan bölgesinde, deniz manzaralı hakim bir konumda olması, Karadeniz sahil yoluna çok yakın olması taşınmazın olumlu yanlarıdır. Şehir merkezine, okullara, marketlere uzak olması taşınmazın olumsuz yanlarıdır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup pencereleri PVCdoğramadan yapılmıştır . Merdiven sahanlık döşemeleri mermer kaplama olup duvarları alçı sıvalı ve plastik boyalıdır. Binanın merdiven korkulukları paslanmaz alüminyum küpeşteden yapılmıştır. Binanın giriş kapısı çelik doğramadan yapılmış olup binada 2 adet asansör bulunmaktadır. Binanın ısınma sistemi doğalgazlıdır.Bağımsız bölümün bulunduğu bina Rize şehir merkezinin batısında ve şehir merkezine yaklaşık 4 km mesafededir. Karadeniz sahil yoluna 40 m olup, Valiliğe ve Devlet Hastanesine 4,5 km, Üniversite ana kampüsünün batısında ve yaklaşık 2 km mesafededir. Değerlendirme konusu 12 nolu bağımsız bölüm mesken, projede binanın 1. katında, bulunmaktadır. Kuzey-doğu cephesine bakmaktadır. Meskende; Salon (32,15m2), 3 oda (20,00+13,15+10,50m2),        Antre+hol (12,10+4,05m2), Mutfak (ll,10m2), Banyo (5,15m2),

wc+lav.(5,35m2) olmak üzere taşınmaz meskenin toplam Brüt alanı 129,25 m2 dir. Net alanı ise 113,55 m2 dir.Mesken giriş kapısı çelik kapıdır. Mesken zemin döşemeleri antre ve hol seramik kaplama, mutfak, salon ve odalarda laminant kaplamadır. Salon ve odaların duvarları ve tavanları sıva üzeri boyalı olup boydan boya kartonpiyer uygulanmıştır. Mutfağın duvarlarında mutfak dolapları olup, tavan ve duvarların bir kısmı sıva üzeri boyalıdır. Banyo zemin ve duvarları boydan boya seramik kaplıdır. Yapı sınıfı IV-C olup inşa tarihi itibari ile % 4 oranında yıpranmıştır.

Metin Kutusu: Adresi Yüzölçümü İmar Durumu Kıymeti Kaydındaki Şerhler 1.	Sa.tış Günü 2.	Satış Günü Satış Yeri Çiftekavak Mah. Menderes Bulv. Günbatımı Sok. No: 14 Merkez / RİZE

2.299,İ0m2 ,                 Arsa Payı : 23006500/1059240000

Konut alanı ayrık nizam 4 ve 5 katlı yapı adasında

352.058,50 TL             KDV Oranı : %1

Tapu kaydındaki gibidir

16/04/2020 günü 10:00 -40:05 arası

14/05/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

RİZE ADLİYESİ İÇ KISIM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ MERKEZ/RİZE

2 NP’LÜ TAŞINMAZIN

Özellikleri           ; Satışa konu , Rize Merkez ilçesi, Çiftekavak Mah, Sahil mevkii 1721 ada,

53 parseline kayıtlı zemin kat 8 nolu bağımsız bölümdür. Borçlu adma tam hisselidir. Meskenin üzerinde bulunduğu bina 3 bodrum kat + 1 zemin kat + 9 normal kat olmak üzere 13 katlı betonaıme bina ve arsası ana taşınmaz niteliğindedir.Taşınmaz havadar bir ortamda bulunması, şehrin gelişmekte olan bölgesinde, deniz manzaralı hakim bir konumda olması, Karadeniz sahil


yoluna çok yakın olması taşınmazın olumlu yanlarıdır. Şehir merkezine, okullara, marketlere uzak olması taşınmazın olumsuz yanlarıdır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup pencereleri PVC doğramadan yapılmıştır Merdiven sahanlık döşemeleri mermer kaplama olup duvarları alçı sıvalı ve plastik boyalıdır. Binanın merdiven korkulukları paslanmaz alüminyum küpeşteden yapılmıştır. Binanın giriş kapısı çelik doğramadan yapılmış olup binada 2 adet asansör bulunmaktadır. Binanın ısınma sistemi doğalgazlıdır.Bina Rize şehir merkezinin batısında ve şehir merkezine yaklaşık 4 km mesafededir. Karadeniz sahil yoluna 40 m olup Valiliğe ve Devlet Hastanesine 4,5 km, Üniversite ana kampüsıınün batısında ve yaklaşık 2 km mesafededir. Kuzey-doğu cephesine bakmaktadır. Meskende: Salon (16,25m2), 2 oda (1Q,25+Î0,20m2), Antre+hol (9,55+4,05m2), Mutfak (ll,10m2), Banyo (4,00m2), wc+lav.(5,35m2) olmak üzere taşınmaz meskenin toplam Brüt alanı 87,35 m2 dir. Net alanı ise 70,75 m2 dir.Mesken giriş kapısı çelik kapıdır. Mesken zemin döşemeleri antre ve hol seramik kaplama, mutfak, salon ve odalarda laminant kaplamadır. Salon ve odaların duvarları ve tavanları sıva üzeri boyalı olup boydan boya kartonpiyer uygulanmıştır. Mutfağın duvarlarında mutfak dolapları olup, tavan ve duvarların bir kısmı sıva üzeri boyalıdır. Banyo zemin ve duvarları boydan boya seramik kaplıdır.Yapı sınıfı IV-C olup inşa tarihi i tibari ile % 4 oranında yıpranmıştır

Adresi                  : Çiftekavak Mah. Menderes Bulv. Günbatımı Sok. No: 14 Merkez / RİZE

Metin Kutusu: Yüzölçümü İmar Durumu Kıymeti Kaydlmdaki Şerhler 1.	Satış Günü 2.	Satış Günü Satış Yeri : 2.999,10 m2                      Arsa Payı : 15548000/1059240000

: Konut alanı ayrık nizam 4 ve 5 katlı yapı adasında : 237.926,94 TL           KDV Oranı :

: Tapu kaydındaki gibidir : 1.6/04/2020 günü 10:15 - 10:20 arası : 14/05/2020 günü 10:15 -10:20 arası

: RİZE ADLİYESİ İÇ KISIM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ MERKEZ/RİZE

Satış şartları :

1-   İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyaip.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şaıtı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-   Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-   İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize , bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-   Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-    Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-    Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/389 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7-    İşbu satış ilanı taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı ilgililerin tümüne tebliğe gönderilmiş olup tebliğ edilemeyen ilgililer bakımından İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 12/02/2020 (İİK Mad. 126)

♦Tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine ilanen tebliğ olunur.

^‘İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İcra Müdür Yardımcısı ■            96030  (e-imzalıdır) 

İLAN TARİHİ: 21.02.2020 İLAN NO:83


Basın - İlan

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tüm Fotoğraflar    

  04.12.2020
 

04.12.2020..

İzlenme: 3

   
  03.12.2020
 

03.12.2020..

İzlenme: 8

   
  02.12.2020
 

02.12.2020..

İzlenme: 19

   
  01.12.2020
 

01.12.2020..

İzlenme: 14

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

  •  
  •  
  •  

  • Bugün haber eklenmedi.

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

Tüm videolar